Gaeilge do Thuismitheoirí

 

Note for Parents'Guardians  These  are a few phrases that may be of use. 
Please use these phrases as often as possible with your child.   It will help your child hear Gaeilge/Irish in
real situations around the home and will make learning and speaking Gaeilge/Irish much more enjoyable and real for them.

 

 

Go raibh maith agat

Thank you

Fáilte romhat

You’re welcome

Ar mhaith leat….

Would you like….

Ba mhaith liom…..

I would like….

Níor mhaith liom….

I wouldn’t like….

Is maith liom….

I like….

Is breá liom….

I love….

Is fearr liom…

I prefer….

Sa Bhaile

At Home

Glan an bord.

Clean the table.

Glan do sheomra

Faigh an folúsghlantóir

Clean your room.

Get the vacuum cleaner

Maith thú !

Well done!

 

Déan deifir/Brostaigh ort!

 

Hurry up!

Cé leis é seo?

Who owns this?

Ar aghaidh leat….

On you go/Go on

 

Tá an dinnéar réidh.

 

The dinner is ready.

Tabhair é seo do….

 

Líon an miasniteoir

Folamh an miasniteoir

Give this to….

 

Fill the dishwasher

Empty the dishwasher

Cas as an telifís

Turn off the television.

Stop ag troid!

Stop fighting!

Pioc suas é sin.

Pick that up.

 

An bhfuil …. Sa ghairdín?

 

Is …. in the garden?

An bhfuil …. Sa charr?

Is …. in the car?

An bhfuil …. Sa chistin?

Is …. in the kitchen?

An bhfuil …. Sa tseomra?

Is …. in the room?

Cad atá cearr? Leat?

What’s wrong? With you?

 

 

Slán go fóil.

Goodbye for now.

 

 

 

 

Ar Maidin:                       In the morning

Dia duit.                                              Hello (when talking to one person)

Dia is Muire duit.                                 Hello (a reply)       

Dia dhaoibh.                                         Hello (when talking to more than one person)

Dia is Muire dhaoibh.                           Hello ( a reply)

Conas atá tú?                                       How are you? (when talking to one person)

Conas atá sibh?                                    Hello (when talking to more than one person)

Ar chodail tú/ sibh go sámh?               Did you sleep well?

 

Cá bhfuil do mhála scoile?

 

  Where is your schoolbag?

Seo é do mhála/chóta….

  Here is your bag/coat….

Ar fhág tú ar scoil é?

Cuir ort do chóta.

  Did you leave it in school?

  Put on your coat.

 

 

Ag an mbricfeasta:                              At breakfast

Ar mhaith leat tósta?                          Would you like toast?

          calóga arbhair                            cornflakes

          leite                                           porridge

          tae                                             tea

          caifé                                          coffee

Ba mhaith liom tósta le do thoil.                    I’d like toast please.

 

Sín chugam an bainne le do thoil.         Pass me the milk please.

          an siúcra                                    sugar

          an t-im                                       butter

          an t-arán                                    bread

An bhfuil níos mo uait?                        Do you want more?

Tá mo dhóthain agam                           I have enough thanks.

go raibh maith agat.

 

Ag an Scoil:                     At School

An bhfuil gach rud agat?                     Do you have everything?

Bí go maith!                                          Be good!

Ná bí dána.                                           Don’t misbehave!

Bain taitneamh as.                                Enjoy it.

Feicfidh mé ar ball thú.                       I’ll see you later.

Slán go foil.                                                   Bye for now.

Bíodh lá deas agat.                                         Have a good day!

 

Tar éis scoile:                            After  School

An raibh lá/am deas agat?

Did you have a nice day/time?

Conas mar a bhí do lá?                         How was your day?

Ar bhain tú taitneamh as?                   Did you enjoy it?

Cén fhocail nua ar fhoglaim tú?           What new words did you learn?

An bhfuil obair baile agat?                  Do you have homework?

Ceard a bhí ar siúl agaibh inniu?                    What did you do today?

An bhfuil na daltaí cairdiúil?                Are the students friendly?

 

Ag am dinnéir:                 At dinner time

Ar mhaith leat sicín?                           Would you like chicken?

Sín chugam na prátaí le do thoil.                    Pass me the potatoes please.

          glasraí                                        vegetables

          feoil                                           meat

          salann                                        salt

          piobar                                                  pepper        

Ar mhaith leat deoch …..?                    Would you like a drink (of) …?

          uisce                                          water

          bainne                                                  milk

          oráiste                                       orange

 

San oíche                         At night

 

An raibh cith agat?                              Did you have a shower?

Ar scuab tú d’fhiacla?                          Did you brush your teeth?

An bhfuil gach rud réidh                     Is everything ready for tomorrow?

i gcomhair amárach?                           

Tá sé in am duit dul a luí.                     It’s time for you to go to bed.

Codladh sámh.                                      Sleep well.

Oíche mhaith.

   Good night.

Moch éirí.                                            Get up early.

 

 

Buíochas le Scoileanna Lán Ghaelach as ucht and fearas sin